Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Ordinær generalforsamling i DASTS

April 27, 2023 @ 15:00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DASTS, Torsdag d.27.4, 2023 @ 15:00-16:00

Generalforsamlingen finder sted på IT-Universitetet i København. Medlemmer, som ønsker at deltage, bedes skrive det i en mail til chga@itu.dk senest d. 13.4.2023 af hensyn til lokalebooking.

Medlemmer af foreningen er velkomne til at fremsende forslag til afstemning. Eventuelle forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bemærk, at bestyrelsen i år stiller forslag om reviderede vedtægter. Se forslaget her.

De vigtigste punkter i forslaget er:

 • Generalforsamling og valg til bestyrelsen afholdes fremadrettet hvert andet år i forbindelse med DASTS-konferencen.
 • Præcisering af procedure for valg til bestyrelsen i tilfælde af kampvalg.
 • Præcisering af DASTS formål, herunder at det er, at drive hjemmesiden DASTS.dk og tidsskriftet STS Encounters.

Vedtægtsændringer kræver i første omgang at 2/3 af DASTS’ medlemmer stemmer for. Da DASTS har ca. 500 medlemmer, formoder vi, at der snarligt bliver indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kun vil kræve 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad
 3. Regnskab
 4. Forslag
 • Forslag om vedtægtsændringer
 • Eventuelle andre forslag
 1. Fastsættelse af kontingent
 2. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 3. Valg af revisor
 4. Eventuelt

 

Yderligere kommentarer til dagsordenen

Ad. 3 Da foreningen er pengeløs, vil der ikke blive fremlagt et regnskab.

Ad. 5 bestyrelsen forslår, at det fortsat er gratis at være medlem af DASTS.

Ad 6. Bestyrelsen har pt. følgende 7 medlemmer (som vælges 2 år ad gangen): Christopher Gad (formand), Peter Danholt (næstformand), Torben Elgaard Jensen, Jane Vedel, Iben Mundbjerg Gjødsbøl, Søren Riis og Asbjørn Malte Pedersen

4 medlemmer: Peter Danholt, Jane Vedel, Søren Riis, og Iben Mundbjerg Gjødsbøl er ikke på valg

3 medlemmer: Christopher Gad, Torben Elgaard og Asbjørn Malte Pedersen er på valg

Suppleanter til bestyrelsen er pt.:

Andreas Birkbak, RUC
Irina Papazu, ITU
Simy Kaur Gahoonia, ITU
Julia Kirch Kirkegaard, DTU
Eva Iris Otto, KU

Et vilkårligt antal suppleanter kan vælges. De inviteres til alle bestyrelsesmøderne i DASTS.

Details

Date:
April 27, 2023
Time:
15:00

Venue

IT-Universitetet
Rued Langgaardsvej 7
København S, 2300 Denmark
+ Google Map