Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i DASTS 2024

June 6 @ 16:30 - 17:30

Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i DASTS, Torsdag d. 6. juni, 1630-1730, 2024, DTU, lokale M1

Medlemmer af foreningen er velkomne til at fremsende forslag til afstemning eller debat. Forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Bemærk at der siden sidst er blevet vedtaget vedtægtsændringer, som bevirker, at generalforsamlingen fremadrettet kun afholdes hvert andet år, og at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Hvis nogen er interesseret i at stille op til bestyrelsen, så skriv gerne til et bestyrelsesmedlem for at høre nærmere og/eller tjek foreningens vedtægter.

Dagsorden for generalforsmaling (opdateres ved fremkomne forslag)

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad
 3. Regnskab
 4. Eventuelle forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

kommentarer til dagsordenen

Ad. 3 Da foreningen er pengeløs, vil der ikke blive fremlagt et regnskab.

Ad. 5 bestyrelsen forslår, at det fortsat er gratis at være medlem af DASTS.

Ad 6. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år. Bestyrelsen  har pt. følgende 7 medlemmer, som alle er på valg.

 • Christopher Gad (forperson) (genopstiller)
 • Peter Danholt (næstforperson) (genopstiller)
 • Torben Elgaard Jensen (genopstiller)
 • Jane Vedel (genopstiller ikke)
 • Iben Mundbjerg Gjødsbøl (genopstiller)
 • Søren Riis (genopstiller)
 • Asbjørn Malte Pedersen (genopstiller som suppleant)

Suppleanter til bestyrelsen er pt:

 • Andreas Birkbak, RUC (genopstiller ikke)
 • Irina Papazu, ITU (genopstiller ikke)
 • Simy Kaur Gahoonia, ITU (genopstiller)
 • Julia Kirch Kirkegaard, DTU (genopstiller ikke)
 • Eva Iris Otto, KU

Et vilkårligt antal bestyrelsessuppleanter kan vælges. De inviteres til alle bestyrelsesmøderne i DASTS.

 

Details

Date:
June 6
Time:
16:30 - 17:30