Encounters

STS Encounters is a peer-reviewed on-line journal published by DASTS. The aim of the journal is to stimulate quality and collaboration in Danish STS research as well as to make Danish STS more visible nationally and internationally. The current editor-in-chief is Peter Danholt. Members of the DASTS board are automatically members of STS Encounters’ editorial board.

From Feb 15 2023 STS Encounters is published at https://tidsskrift.dk/encounters. Find contact information, Manuscript and submission guidelines there


Issues until feb 2023

2021

    Volume 3 Number 1 2010

    Sara Malou Strandvad: Creative work beyond self-creation – Filmmakers and films in the making, pp. 1-26

    – Artiklen diskuterer forståelser af kreativt arbejde. Oftest portrætteres dette arbejde som selvrealisering eller selvskabelse. Men i stedet for at reducere kreativt arbejde til et spørgsmål om at skabe sig selv argumenterer artiklen for at se arbejdet som en sociomateriel praksis, hvor selvskabelse blot er én blandt flere effekter –