Stiftende årsmøde d. 16.november 2006, DTU – Lyngby

Danish Association for Science and Technology Studies – DASTS  

Torsdag d. 16. november 2006
Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby
Bygning 414, lokale 025 (vejviser, klik her)

Tema: Bredden og synligheden i dansk STS

Science and Technology Studies er et internationalt, multidisciplinært felt, som er i rivende udvikling. Mange danske forskere og forskningsmiljøer beskæftiger sig med STS og STS-relaterede emner. Der er mange gode eksempler på formelt og uformelt samarbejde blandt danske STS-forskere, men med den støt voksende interesse og den stadig bredere anvendelse af STS i Danmark, er der basis for at etablere et nyt forum. På denne baggrund har en gruppe STS-forskere taget initiativ til at oprette en faglig forening for STS i Danmark med det formål at stimulere kvaliteten, bredden og samarbejdet inden for dansk STS-forskning samt at markere dansk STS tydeligere i nationale og internationale sammenhænge. Det stiftende årsmøde har til formål at samle repræsentanter for dansk STS og udvikle grundlaget for en dynamisk faglig forening. Alle med interesse i STS er velkomne.
 
Program

09.30-10.00 Registrering

10.00 – 10.15 Velkomst
v. Torben Elgaard Jensen og Brit Ross Winthereik
 
10.15 – 12.15 Smagsprøver på dansk STS
 
Det overskydende æg som biosocialt fænomen
Mette Nordahl Svendsen, adjunkt Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
 
STS i ingeniøruddannelsen
Ulrik Jørgensen, lektor, Institut for Produktion og Ledelse, Danmarks Tekniske Universitet
 
STS og videnskabskommunikation
Kristian Hvidtfelt Nielsen, adjunkt, Steno Instituttet, Århus Universitet
 
En performativ historie: Den elektroniske patient journal som fremtids-genererende anordning
Casper Bruun Jensen, adjunkt, Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Copenhagen Business School
 
12.15 – 13.00 Frokost
 
13.00 – 14.00 Smagsprøver på dansk STS
 
Kulturhistorie og STS i etnologisk perspektiv
Tine Damsholt, lektor, Etnologi, Københavns Universitet

“Hvorfor fanden skal man kigge på, hvad man vejer og hvor mange ødemer man har?”: Patientinddragelse og modstand i et forsøg med elektronisk svangrejournal.
Brit Ross Winthereik, post.doc, COM:DTU, Danmarks Tekniske Universitet
  
14.00 – 14.15 Kaffepause
 
14.15 – 15.00 Ønsker til foreningen, gruppediskussioner
 
15.00 – 16.00 Ønsker til foreningen, plenumdiskussion
 
16.00 – 17.00 Stiftende generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Gennemgang af foreningens vedtægter
3) Fastsættelse af betingelser for medlemskab og kontingent
4) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
5) Valg af revisor
6) Indkomne forslag
7) Eventuelt
 
17.00 Reception

19.30 Middag i Cinemateket, København
 
Praktiske oplysninger
Deltagelse i årsmødet, frokost, kaffe og den efterfølgende reception er gratis. Ved deltagelse i aftenens middag er der egenbetaling på 325 kr. + drikkevarer.

DASTS-årsmøde lukket for tilmeldinger
 
 
Arrangørerne:
Torben Elgaard Jensen og Brit Ross Winthereik, Danmarks Tekniske Universitet

Foreningens øvrige initiativtagere:
Casper Bruun Jensen, IOA, Copenhagen Business School
Nis Johannsen, IT-Universitetet
Peter Lauritsen, IMV & Center for STS-Studier, Aarhus Universitet
Henriette Langstrup Nielsen, Dept. of Health Services Research, Københavns Universitet
Julie Sommerlund, Danmarks Designskole
Dixi Louise Strand, ITU
Signe Vikkelsø, IOA, Copenhagen Business School