3-year PhD position for ethnographically strong STS candidate with an interest in Arctic Studies in the DigiBreak project at TANTlab, Aalborg University Copenhagen, Application deadline June 7

Dear colleagues (Danish version below) ,

Please circulate in your network this PhD position for an ethnographically strong STS candidate with an interest in Arctic Studies.  The candidate will be joining the Carlsberg Semper Ardens project DigiBreak at Aalborg University’s Copenhagen campus: 
 
DigiBreak focuses on the local experience and handling of telecommunication disruptions and cyberattacks across Greenland and Denmark. As PhD in the project, the candidate will undertake research in the project’s Greenlandic case, exploring tactics of handling breakdowns in Greenland’s satellite towns such as individual preparation and collective dismissal and renegotiation of what counts as breakdown or disruption. The ideal candidate will therefore have a strong profile in ethnography, arctic studies and STS. 
 
In DigiBreak, the candidate will be working closely with PI Mette Simonsen Abildgaard, associate professor of Arctic Technology studies, and postdoc Laura Kocksch. The candidate will also be embedded in the creative and vibrant environment of the Techno-anthropology Lab (TANTlab) at Aalborg University’s Copenhagen campus. 
 
Read more about the project and the position here: https://lnkd.in/dB9Z8AYK 
 
Note that there is an information meeting about the project and the position on Wednesday, May 22nd at 4 pm CEST. To sign up and receive a link, contact PI at msab@ikl.aau.dk

Don’t hesitate to reach out with questions,  

Mette and Laura 

 //

Kære kolleger, 

I meget gerne cirkulere nedenstående ph.d.-opslag rettet mod en etnografisk stærk STS-kandidat med interesse for arktisstudier i jeres netværk: 

Til Carlsberg Semper Ardens projektet DigiBreak på Aalborg Universitet i København søger vi en kandidat til en 3-årig stilling som ph.d.-studerende. 
 
DigiBreak fokuserer på lokale erfaringer med og håndtering af forstyrrelser i telekommunikation og cyberangreb på tværs af danske og grønlandske infrastrukturer. Som ph.d. i projektet vil kandidaten arbejde med projektets grønlandske case, og udforske nedbrudshåndteringstaktikker i Grønlands satellitbyer, for eksempel i form af individuel forberedelse eller kollektiv afvisning/forhandling af hvad et nedbrud eller en forstyrrelse vil sige. Den ideelle kandidat vil derfor have en stærk profil i etnografi, arktisstudier og STS. 
 
I DigiBreak kommer kandidaten til at arbejde tæt sammen med PI Mette Simonsen Abildgaard, lektor i arktiske teknologistudier, og postdoc Laura Kocksch. Kandidaten vil også blive en del af TANTlab/Teknoantropologisk laboratoriums kreative og livlige miljø på Aalborg Universitet København. 
 
Læs mere om projektet og stillingen her: https://lnkd.in/dB9Z8AYK 
 
Bemærk , at vi afholder et informationsmøde om stillingen for potentielle kandidater, hvor man kan stille spørgsmål og få en introduktion til projektet, onsdag den 22. maj klokken 16 CEST. Tilmelding og link til arrangementet fås ved at skrive til skrive til PI på msab@ikl.aau.dk

Kontakt os endelig med eventuelle spørgsmål, 

Mette og Laura