Symposium: Den datadrevne velfærdsstat? Fra digitalisering til dataficering

Tid og sted: 17 November 2022 kl. 9.30-17.00, DPU – Danish School of Education, Aarhus University, Campus Copenhagen

”En sammenhængende offentlig sektor kræver en mere datadrevet offentlig service, hvor data i højere grad anvendes og udveksles på tværs af myndigheder for at sikre en mere sammenhængende og personaliseret service til den enkelte”. (Digitaliseringsstrategien, 2022 s. 21.).

At velfærd i stigende grad skal være ”datadreven” rejser nye spørgsmål. Det er ikke blot et spørgsmål om automatisering af menneskelige processer, hvor opgaver som fx betjening af borgere uddelegeres til maskiner gennem selvbetjeningsløsninger. Den datadrevne velfærd handler derimod om, at data anskues som en ressource på helt nye måder i organiseringen af velfærd. Det er ikke blot et spørgsmål om automatisering af menneskelige processer, hvor opgaver som fx betjening af borgere uddelegeres til maskiner gennem selvbetjeningsløsninger. Den datadrevne velfærd handler derimod om, at data anskues som en ressource på helt nye måder i organiseringen af velfærd. 

Dette symposium samler danske forskere og interessenter for at diskutere viden om og  implikationer af den datadrevne velfærd. Symposiet organiseres af Algoritmer, Data og Demokrati (ADD) i samarbejde med det interdisciplinære forskningscenter SHAPE (‘Shaping Digital Citizenship’), Aarhus University.

Læs mere om symposiet og tilmeld dig her.