Call for papers: Slagmark #87 Lorraine Daston og ny videnskabshistorie

I Slagmark  #87 vil vi udfolde, konkretisere og kontekstualisere de tematikker, begreber og teorier, som Lorraine Dastons forfatterskab har og kan give anledning til. Vi ønsker både bidrag, der præsenterer nye studier med inspiration fra Dastons forfatterskab, samt bidrag, der kontekstualiserer forfatterskabets tematikker, teorier og begreber i relation til nuværende og tidligere idé- og videnskabshistorie.

Deadline for indsendelse af abstract er 15. juli 2022. Deadline for artikler er 1. november 2022.

Læs hele call for papers her.