Call for Participation: PhD Masterclass with Holberg Laureate Sheila Jasanoff.

Utlysning for ph.d.-kandidater: Masterclass med Sheila Jasanoff

Holbergprisen ønsker å invitere 5 ph.d.-kandidater i Norden til å delta i en Masterclass med Holbergprisvinner Sheila Jasanoff, den 7. juni i Bergen, Norge. Temaet for arrangementet er “Technology and the Human Future” og vi håper å få søkere fra ulike fagfelt innenfor humaniora, samfunnsvitenskapene, juss og teologi. Deltakerne vil få utgifter til reise og opphold dekket og blir også invitert til andre arrangementer under Holberguken (7-10. juni).

Søknadsfristen er 1. mai, 2022.

Les mer om utlysningen her: Call for Participation: PhD Masterclass with Holberg Laureate Sheila Jasanoff

********

Call for Participation: PhD Masterclass with Holberg Laureate Sheila Jasanoff.

The Holberg Prize is now offering scholarships to Ph.D. candidates in the Nordic countries to participate in a Masterclass with the 2022 Holberg Laureate Sheila Jasanoff in Bergen, Norway, on 7 June. The topic is “Technology and the Human Future” and we encourage applications from a broad range of disciplines. Travel and accommodation expenses will be covered, and the selected participants will also be invited to other events during the Holberg Week (7–10 June).

The deadline for applications is 1 May, 2022.

More information here: Call for Participation: PhD Masterclass with Holberg Laureate Sheila Jasanoff.