Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i DASTS 2019

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DASTS den 12. December kl.14:00-15.00. Generalforsamlingen afholdes på IT-Universitet i Købehavn, Rued Langgaardsvej 7 2300 KBHS, lokale 3B06. Medlemmer af foreningen er velkomne til at fremsende forslag til afstemning. Eventuelle forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

NB: Af hensyn til evt. lokalebooking anmodes medlemmer, som intenderer at deltage i generalforsamlingen i år, at melde dette ind per mail til formanden senest 1. december 2019. Til orientering afholdes næste generalforsamling i forbindelse med DASTS konferencen på CBS, d. 15. maj 2020.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad

3. Regnskab

4. Eventuelle forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Kommentarer til dagsordenen:

Ad. 3 Da foreningen er pengeløs, vil der ikke blive fremlagt et regnskab.

Ad. 5 bestyrelsen forslår, at det fortsat er gratis at være medlem af DASTS.

Ad 6. Bestyrelsen har pt. følgende 7 medlemmer (som vælges 2 år ad gangen): Christopher Gad (formand), Peter Danholt (næstformand), Torben Elgaard Jensen, Jane Vedel, Henriette Langstrup, Søren Riis og Anders Blok.

3 medlemmer: Anders Blok, Christopher Gad og Torben Elgaard er på valg

4 medlemmer: Peter Danholt, Jane Vedel, Henriette Langstrup og Søren Riis er ikke på valg

Suppleanter til bestyrelsen er pt. Andreas Birkbak, Irina Papazu (Et variabelt antal suppleanter kan vælges af generalforsamlingen efter interesse)