Overvågningskapitalisme?

En diskussion af bogen:

Shoshana Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism
The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power
New York City: Public Affairs. 2019.

Vi indbyder til en diskussion af begrebet overvågningskapitalisme og Shosana Zuboffs nye og meget omdiskuterede bog. Dette er en lejlighed til at diskutere bogen og i hvilken udstrækning, den hjælper os til at forstå, hvordan nye teknologiske, politiske og økonomiske infrastrukturer påvirker sundhedsvæsenet og vores liv i bredeste forstand. I panelet sidder:

  • Anders Albrechtslund (Aarhus Universitet), overvågningsekspert
  • Mikkel Flyverbom (CBS), internetekspert
  • Dorthe Brogård Kristensen (SDU), self-trackingekspert

Ordstyrer: Klaus Høyer (KU)

Vi indleder med en paneldebat med tre korte præsentationer og indbyder derefter til en åben diskussion.

Forudgående læsning er ikke en forudsætning for deltagelse.

17. juni, 2019, kl. 11:00-12:30, i lokale 5.0.22 på CSS, Øster Farimagsgade 5A, bygning 5