Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DASTS, den 25. maj kl.11.30-12.30. Generalforsamlingen afholdes på IT-Universitet i Købehavn, Rued Langgaardsvej 7 2300 KBHS, Aud4. Medlemmer af foreningen er velkomne til at fremsende forslag til afstemning. eventuelle Forslag skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning v/Christopher Gad

3. Regnskab

4. Eventuelle forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Kommentarer til dagsordenen:

Ad. 3 Da foreningen er pengeløs, vil der ikke blive fremlagt et regnskab.

Ad. 5 bestyrelsen forslår, at det fortsat er gratis at være medlem af DASTS.

Ad 6. Bestyrelsen har pt. følgende medlemmer: Christopher Gad (formand), Peter Danholt (næstformand), Torben Elgaard Jensen, Jane Vedel, Henriette Langstrup, Søren Riis og Anders Blok.

Suppleanter: Lea Schick, Andreas Birkbak, Irina Papazu

2 medlemmer Anders Blok og Torben Elgaard er ikke på valg

5 medlemmer Christopher Gad, Peter Danholt, Jane Vedel, Henriette Langstrup og Søren Riis er på valg