Ph.d.-forsvar Bente Hull Frich

Omsorg i teknologien? Teknologi i omsorgen? – Et STS studie af telepraksis

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 14.00

Sted:

Institut for Kommunikation og Kultur Peter Bøgh Andersen-Auditoriet Nygard-Bygningen
Finlandsgade 23

8200 Aarhus N

Bedømmelsesudvalg:

  • Mari Holen, lektor, Center for Sundhedsfremmeforskning,
    Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet
  • Henriette Langstrup, lektor, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
  • Cathrine Hasse, professor, DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse – Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet (forkvinde)

Hovedvejleder:

Finn Olesen, lektor, Informations- videnskab og Center for Science- Technology-Society-studier,
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet

Medvejleder:

Lotte Huniche, lektor, Institut for Helbred, Menneske og Samfund, Syddansk Universitet

Afhandlingen ligger til gennemsyn på denne adresse: Sekretariatet, Institut for Kommunikation og Kultur, Bygning 5347, 020, Helsingforsgade 14, 8200 Aarhus N

Projektet er samfinansieret af

• University College Lillebælt • Faculty of Arts, Aarhus University

Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.