PhD-position at Lund University

The applicants need to know Swedish please see job description in Swedish below:

Utlysning: doktorandtjänst vid Lunds universitet

Lunds universitet utlyser en doktorandtjänst i företagsekonomi med inriktning mot organisation. Tjänsten är kopplad till det nya forskningsprojektet ”Att styra sjukvård med siffror”. Projektet är inspirerat av kritisk forskning som problematiserar kvantifierad styrning av organisationer. Tjänsten förutsätter att sökanden antas till institutionens forskarutbildning som omfattar fyra års heltidsstudier. Sökanden behöver behärska svenska eftersom projektet rör svensk sjukvård. Närmare information finns här.