Tre-årig postdoc-stilling ved Københavns Universitet

Treårig postdoc-stilling som erhvervsforsker i projektet HumanImpact ved Københavns Universitet med tilknytning til Copenhagen Centre for Health Research in the Humanities (CoRe) og med fokus på sundhed og velfærd. Projektet udføres i et samarbejde bestående af Københavns Universitet, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Symbion, og formålet er med afsæt i virksomhedernes kunder at skabe ny viden om brugerforståelse.

Deadline for ansøgning er 9. januar 2018.

Se link til det fulde opslag her.