Brit Ross Winthereik: “Den ontologiske vending i Science and Technology Studies – Kritiske potentialer og praktiske implikationer”

Tid: Onsdag d. 12. november 2014 kl. 15:15 til 17:00
Sted: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 7.0.34

Foredraget opridser forskellige former for kompleksitetstænkning indenfor Science and Technology Studies og diskuterer dem som kritik af ideen om at vi lever i én verden, som vi har forskellige perspektiver på. Særligt fremhæves ideen om ontologisk multiplicitet, der blev lanceret som en reaktion på aktør-netværksteoriens popularitet og udbredelse i 1990erne. Væsentlige spørgsmål der rejses er: Hvor har denne måde at bedrive samfundskritik bragt STS hen, og hvilke elementer kunne være af bredere samfundsvidenskabelig interesse? Hvad indebærer et fokus på ontologi i metodisk, analytisk og teoretisk forstand? Hvilke former for kritisk potentiale har et ’ontologisk studie’? Der gives eksempler fra min egen forskning i monitorering af udviklingsbistand og demonstration af grøn teknologi.