Foredragsrække: Tekno-videnskabelige verdener i samfundsvidenskaberne

Igennem de seneste 30 år er videnskabs- og teknologistudier (STS) vokset til et betydeligt tværfagligt forskningsfelt, med forgreninger rundt i mange samfunds- og humanvidenskabelige discipliner (historie, sociologi, antropologi, filosofi, politologi, geografi osv.). Ud over at placere videnskab og teknologi centralt i studiet af social forandring, så har STS-feltet tillige været hjemsted for en række kreative metodiske og teoretiske nybrud, f.eks. i form af aktør-netværks teori (ANT). Med denne foredragsrække ønsker vi at gøre status over disse nybrud og deres bredere implikationer: hvilke centrale teoretiske og metodiske ressourcer tilbyder STS-forskningen nutidigt til de øvrige samfunds- og humanvidenskaber, indenfor og hinsides studiet af tekno-videnskabelige verdener? Hvor ligger begrænsningerne? Hvad indebærer det f.eks., når STS- og ANT-inspirerede studier ofte betoner den praktiske og materielle produktion, ikke af én fælles virkelighed, men af såkaldt multiple ontologier, af mange forskellige virkeligheder? Er multiple ontologier her en ny variant af gammelkendte relativistiske synspunkter – eller har vi snarere at gøre med en radikal nytænkning af selve grundlaget for socialvidenskaberne, hinsides socialkonstruktivistiske og andre idiomer?

Foredragsrækken arrangeres af Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi. Se mere (inkl. tidspunkter) på http://www.samfil.dk/

FOREDRAG:

Relative realities, theoretical sensitivities
Annemarie Mol, Department of Anthropology, University of Amsterdam
Onsdag d. 24. september 2014
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 5.1.16

Active objects, objective action: On behaviour as an ethnographic and analytical category.
Mattei Candea, Division of Social Anthropology, University of Cambridge
Mandag d. 6. oktober 2014
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 5.1.16

Den ontologiske vending i Science and Technology Studies – Kritiske potentialer og praktiske implikationer
Brit Ross Winthereik, IT-Universitetet i København
Onsdag d. 12. november 2014
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 7.0.34

Se i øvrigt http://www.samfil.dk/2014/08/forar-2014-tekno-videnskabelige-verdener-i-samfundsvidenskaberne/