Eksternt lektorat i IT, Organisation og Sundhed på KU

Ansøgningsfrist 4/3-2014
http://www.ku.dk/stillinger/vip/

Ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, SUND, er et 3-årigt eksternt lektorat ledigt til besættelse 1/8-2014. Den eksterne lektor skal hovedsageligt undervise på bachelor- og kandidatuddannelsen i IT og Sundhed, bl.a. inden for områderne organisationsanalyse, Sundhedsvæsenets struktur og funktion, innovation og kvalitative metoder.

Den eksterne lektor skal dels bidrage til kurser som f.eks. “Sundhedsvæsenets Organisering”, “Medicinsk Teknologisk Innovation og Samfund” og “Sundhedsrelateret velfærdsteknologi”, dels yde vejledning ved bachelorprojekt og kandidatspeciale og kunne udbyde relevante valgfag.

Der kan efter nærmere aftale også blive tale om undervisning på fakultetets øvrige uddannelser.

Den eksterne lektor skal kunne tilrettelægge og gennemføre undervisning selvstændigt samt gennemføre dertil hørende eksaminer og andre evalueringer.

Kvalifikationskrav:
Ud over relevant kandidateksamen, specialisering og forskeruddannelse forudsættes faglig kompetence inden for ovennævnte område, samt erfaring med undervisning inden for området.
Læs mere på: http://www.ku.dk/stillinger/vip/ – søg på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Ekstern Lektor
Kontakt evt. Henriette Langstrup på helan@sund.ku.dk