Ny artikel i Encounters

Kasper Schiølins artikel “Det værendes væren og det sociales socius – et bidrag til studiet af ’Heidegger-Latour-forbindelsen’” er netop blevet publiceret i den gratis tilgængelige DASTS-journal “STS Encounters”. Find artiklen under fanebladet “Encounters” eller ved at klikke her.