Forsvar af ph.d.-afhandling

Anne Hatting forsvarer ph.d.-afhandlingen “Akkreditering og klinisk praksis. En
STS-analyse af forandring” mandag d. 17. december, kl. 13.00 på RUC,
auditorie 25.3. Et eksemplar af afhandlingen kan fås hos ved at maile til Anne: hatting@ruc.dk. Den kan også downloades under “texts”