Gæsteforsker ved Center for STS-studier

I april og maj er Ivan da Costa Marques ansat som gæsteforsker ved Center
for STS-studier, Informationsvidenskab, Århus Universitet. Ivan deltager
bl.a. i paneldiskussion på DASTS-workshoppen i maj og vil også give
offentlig forelæsninger. Ivan har skrevet et arbejdspapir i centerets
skriftserie, som er tilgængelig på centerets hjemmeside. Find dette,
datoer for forelæsninger, og en beskrivelse af Ivans aktuelle
forskningsinteresser på http://sts.imv.au.dk.