CfP: Overvågningskonference på Aarhus Universitet, 7-9. juni 2018

2018’s vigtigste overvågningsbegivenhed i Danmark! Center for Overvågningsforskning (AU) afholder 7-9. juni 2018 konferencen “Surveillance Beyond Borders and Boundaries” i samarbejde med Københavns Universitet og Surveillance Studies Network. Konferencen afholdes hvert andet år af Surveillance Studies Network og er kendetegnet ved sin høje internationale kvalitet og sin tværfaglighed. Bidrag med udgangspunkt i STS er meget velkomne!
Deadline er 31. december 2017.
Du finder konferencens hjemmeside her.
Vi glæder os til at se dig.