Søges: Seniorforsker – Ansvarlig Innovasjon

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt studie- og arbeidssted som samarbeider aktivt med storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv. Vårt mål er å bli et ledende universitet i Norden med en profesjonsrettet profil.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved HiOA består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Vil du være med og videreutvikle AFI på området Ansvarlig Innovasjon?

Arbeidsforskningsinstituttet driver tverrfaglig forskning med utgangspunkt i samfunnsvitenskap. Det legges vekt på brede tematiske satsinger forankret i arbeidslivets behov. En stor del av forskningen er handlings- og brukerorientert. Instituttets historie er knyttet til en aksjonsforskningstradisjon der medvirkning i utviklingsarbeid står sentralt. Gjennom AFIs forskning ønsker instituttet å gi ny kunnskap om det som rører seg i arbeidslivet på et så tidlig stadium som mulig. AFIs bidrag består både av utviklingsarbeid, kvalitative og kvantitative empiriske studier og allmenn teoridannelse.

Foruten grunnbevilgningen fra Norges forskningsråd kommer oppdragsinntektene fra privat sektor, departementer, direktorater og kommuner, og fra utenlandske bedrifter og organisasjoner. I tillegg mottar instituttet forskningsmidler fra Norges forskningsråd, EU og Nordisk Ministerråd.

AFI søker en erfaren seniorforsker til forskergruppen Ansvarlig Innovasjon – les mer om instituttet her og om forskergruppen her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker oppdragsforsker i heltidsstilling med kunnskap om, og erfaring fra prosjekter knyttet til, Ansvarlig Forskning og Innovasjon (RRI). Du må ha en doktorgrad innen samfunnsvitenskap eller humaniora (gjerne innen filosofi, anvendt etikk, innovasjonsstudier, STS, eller lignede), med anvendt etikk, governance av teknologi, teknologivurdering eller RRI generelt som dokumenterte interessefelt. Du må ha prosjekledererfaring fra nasjonale og/eller internasjonale forskningsprosjekter på feltet. Aktuelle kandidater har gjennomført en post doc eller opparbeidet seg tilsvarende forskererfaring. Du må kunne dokumentere sterke resultater innen publisering og prosjektakkvisisjon.

Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, og må i tillegg også ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle kandidater må raskt være i posisjon til å ta ansvar i søknadsprosesser, ta prosjektlederansvar og bidra vitenskapelig inn i og publisere fra forskergruppens prosjekter. Du må også kunne samarbeide i prosjekter med andre forskningsgrupper ved AFI.

Ønskede egenskaper

Vi ser etter deg som er fleksibel og initiativrik, og som ønsker å jobbe med prosjekter primært innenfor gruppens tematiske felt. Du bør ha selvstendige ambisjoner om videreutvikling av RRI-feltet, samt erfaring med tverrfaglig samarbeid rundt teknologiutvikling og/eller governance av nye teknologier.

Vi legger i tillegg vekt på at du har:

 • forståelse for oppdragsforskning
 • god formidlingsevne
 • gode samarbeidsevner

Vi ser etter deg som er fleksibel og initiativrik, og som søker prosjekter primært innenfor gruppens tematiske felt.

Vi tilbyr deg

 • spennende, mangfoldig og internasjonalt orientert miljø
 • muligheter for faglig videreutvikling
 • frihet til å utvikle din prosjektportefølje en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for HiOA å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. 

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker II, stillingskode 1109: NOK 516 000-702 500, eller forsker I, stillingskode 1183: NOK 671 600-880 000, avhengig av kvalifikasjoner.

Søknad

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner og prosjekter
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evnt. inkludert ditt doktorgradsarbeid)
 • 3 referanser, med informasjon om navn, telefonnummer, og relasjon til deg

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Forskningssjef Ellen-Marie Forsberg, 97 06 19 71
 • Instituttdirektør Arild H. Steen, 90 14 00 54
Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn NOK 516 000-702 500 eller NOK 671 600-880 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stensberggata 26, 0130 Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 17/02958
Kontakt
 • Ellen-Marie Forsberg, Head of Research, 97061971
 • Arild Henrik Steen, Institute Director, 90140054
Publisert 11.05.2017
Søknadsfrist 01.06.2017